Store Merløse 1960-1980

I 1979 blev Plejehjemmet Møllevang bygget i St. Merløse. Det var dengang under EGV.

De ældre beboere fra det gamle alderdomshjem i Bagmarken blev flyttet til det nye. Da startskuddet lød for opførelsen af den selvejende institution Møllevang, var det den største beslutning, der var truffet i Tølløse kommune, når man så på investeringen på næsten 14 millioner kroner.

Der var plads til 15 beboere i de beskyttede plejeboliger samt et dagcenter, der gennem mange år blev flittigt brugt hver eneste dag af pensionister fra både Merløse og den øvrige del af kommunen. Lige fra starten blev der etableret et stort centralkøkken, som også leverede varm mad ud til kommunens hjemmeboende pensionister hver dag.

Indtil 1994 ejede EGV Møllevang, men derefter blev det kommunalt ejet.

I 1999 blev der bygget et nyt afsnit til plejecentret, og det var et meget moderne byggeri med 16 boliger på fire afsnit med et stort fællesrum, og de gamle stuer blev moderniseret og ombygget til demensafsnit med plads til 12 beboere.

De første mange år var der en masse aktiviteter på Møllevang, men efterhånden som beboerne blev ældre og mere svagelige blev der indskrænket på disse.

Møllevang er nu lukket og de gamle er samlet på det nye i Tølløse.