Saltning/snerydning

Holde stier rene om sommeren, og rene samt isfri om vinteren. Få prioriteret at få fejet stierne i byen, især i Åparken, der er fornyelig kommet ny asfalt på, men nedfald fra træer (blade, grene og bær) gør det ret smattet at gå/cykle der. Det samme gælder om vinteren, der bør også fejes OG SALTES […]

Forskønnelse af byen

Forskønnelse af byen Arbejdsdag på udvalgte områder. Afsluttes evt. med fællesspisning for at få flere med

En fed skaterbane

En fed skaterbane til cykel, løbhjul og skateboards  også kaldet en pumptrack

Stierne skal være åbne omkring Møllevang

Stierne skal være åbne omkring Møllevang   Kommentar: Det menes at når der har været åbent for offentligheden i mere end 15 år så kan man ikke lukke for adgangen lige pludselig. Christian Kobernagel undersøger dette og vender tilbage.

Bump på Tåstrupvej

Bump på Tåstrupvej så man kan få farten ned på trafikken Kommentar: Der kører bus på Tåstrupvej, så bumb kan være svære at komme igennem med. Kommentar Skiltet hastighedsbegrænsning i form af skilte/tavler. Kommentar: Kun bumb som erstatter chikanerne.