Merløse fritidscenter

Fritidscenteret bliver blandt andet brugt af de mange foreninger i byen. Der er blandt andet mulighed for følgende aktiviteter:
Badminton, Banko, Basketball, Billard og Dart (står i cafeteriet), Dans, Floorball, Fodbold, Gymnastik, Halfest, Håndbold, Koncert, Kræmmer-/loppemarked, Messe/udstilling, Møde, Skole Idræt, Tennis, Volleyball.

Det er mulighed for at holde sin egen fest, med mad mm. leveret fra cafeteriet.

Adresse

Holbækvej 34

Halbestyrer: Finn Clausen

57 80 16 20

Formand: Michael Adler

20 12 75 15

Kasserer: Bente Nielsen 

Sekretær: Kim Rasmussen

93 96 30 40