Store Merløse Projekter

Prioritet 1

Cykel/gang-sti på Store Tåstrupvej   Kommentar Det kunne være asfalt.

Kommentar: Heste er at betragte som motorkøretøj så god ide

Beskrivelse Legeplads/samlingsplads et andet sted i byen end i børnehaven eller ved skolen. Man kunne måske bruge pladsen ved Dagli Brugsen. Offentlig

Beskrivelse Vi skal kigge på en vejplan for hele byen. Der mangler cykelstier til de omkringliggende byer/skoler. Der mangler bedre vejforløb fra

Prioritet 2

Forskønnelse af byen Arbejdsdag på udvalgte områder. Afsluttes evt. med fællesspisning for at få flere med

Flere parkeringspladser så der kan blive parkering forbudt på bygaden, det er mega irriterende at den ene side af vejen altid er

Beskrivelse Arbejde for at få flere børnefamilier til byen (+ kæmpe for flere klasser i skolen)  

Prioritet 3

Ingen lyd ved togovergang Kommentar: Evt. en bro under banen, eller bomme

Bump på Tåstrupvej så man kan få farten ned på trafikken Kommentar: Der kører bus på Tåstrupvej, så bumb kan være svære

Cykelstier

Beskrivelse Arbejde for at få cykelstier til primært Hvalsøvej, Bonderupvej, Bagmarken

Prioritet 4

Holde stier rene om sommeren, og rene samt isfri om vinteren. Få prioriteret at få fejet stierne i byen, især i Åparken, …

Hastighedsbegrænsning på 60 km på Udstrupvej evt. via skiltning

Beskrivelse I stedet for de unge hænger ud i Tennisklubben, børnehaven eller lign. steder. Kunne det så være relevant at finde et …

Ej prioriteret