Aktivcenter Merløse

Holbæk Kommune har oprettet 13 AktivCentre, og et af dem ligger i Store Merløse.

Fællesskab, livskvalitet og aktivitet er omdrejningspunktet i AktivCentrene.

Her kan du både få sved på panden, nørkle med håndarbejde og generelt bare nyde godt samvær med andre.

Centret er for dig, der er fyldt 60 år, og for dig der har fået tilkendt pension i en tidligere alder.

Aktiviteter i AktivCenter Merløse 

Når flytningen er overstået, vil vi stræbe efter at få de aktiviteter, der har været indtil nu, til at fortsætte i de nye omgivelser.

Hvis det lykkes, vil der i bygningen være følgende aktiviteter:

St. Tåstrup-Ugerløse Pensionistforening:

Banko hver anden mandag

AOF:

Yoga, Sang/klaverundervisning

Brugernes egne aktiviteter:

Stolemotion, Knægymnastik, Nørkleklub, Banko, Whist, Bedstes Cafe, Krolf, Kurling, Bowls, Billard, Motionsaften. Disse aktiviteter kører mellem 2 gange pr uge til en gang hver anden uge.

Cirka en gang om måneden har vi haft fællesspisning.

2 – 3 gange om året laver vi en tur med bus. Det har f.eks. været: Sejltur på Sorø Sø, Korsbæk på Bakken, Vingård på Røsnæs, Tadre Mølle.

Sidste år hyrede kommunen et antal personer, der fra forskellige vinkler fortalte om sundhed. Hos os var det en skuespiller der optrådte, en læge, en fysioterapeut og endelig en hjerneforsker. Vi ved at der også i år er afsat penge til noget lignende.

Endelig har vi også hvert år haft et par musikarrangementer, som har været alt mellem et harmonikaorkester til en John Mogensen kopi.

Vi har indrettet et motionslokale med forskellige træningsmaskiner, som man er velkommen til at bruge.

Information og kontakt

Vi udsender 5 foldere om året. De dækker hver især 2 måneder, og indeholder en kalender over arrangementer og aktuelt stof for området. For månederne juli og august udsendes ikke folder, da der er reduceret aktivitet, men nogle aktiviteter kører også i denne periode.

Folderen omdeles til ca. 180 adresser, og ønsker du den i din postkasse, kan du kontakte formanden for Brugerrådet Peer Christensen på telefon eller e-mail. 

Nye lokaler udskudt

Nedlukningen af Danmark har betydet, at den flytning af AktivCenter Møllevang, til nye lokaler i en tidligere skolebygning på Holbækvej, er sat på pause.

Håndværkerne er dog fortsat i gang med at klargøre bygningen til os, og når der igen åbnes for aktiviteter på Holbæk kommunes aktivcentre, og håndværkerne er færdige, vil AktivCenter Møllevang hurtigt blive flyttet til AktivCenter Merløse på Holbækvej, lige før Hallen.

Møllevang vil derefter blive udbudt til salg.