Store Merløse Lokalforum

Stiftet den 1. september 2020

Kyringe, St. Merløse, Ordrup og St. Tåstrup Lokalforums gruppe er en offentlig gruppe. Den er tiltænkt som en paraplyorganisation hvor alle foreninger, interesseorganisationer og arbejdsgrupper kan mødes og få støtte og opbakning til initiativer og til deres videre arbejde. Store Merløse Lokalforum støtter lokal udvikling i Store Merløse.

Projekter

Her kan du se byens projektideer og deres prioritering i Lokalforum.

Borgermøder

Her finder du dagsordener og referater for borgermøder.

Vedtægter

Her kan du hente vedtægterne for Store Merløse Lokalforum i PDF:

Bestyrelsen

Bestyrelsen er blevet konstitueret efter senest generalforsamling d. 26. april 2022. Vi har sagt farvel til Lisbeth som næstformand og Bjarke Larsen har erstattet Lisbeth.

Du kan altid kontakte lokalforums bestyrelse på lokalforum@storemerloese.dk

Store Merløse Lokalforum bestyrelse

Formand Kristine Olsen

Tlf: 2426 4859
Mail: bonderupgaard@hotmail.com

Næstformand Bjarke Larsen

Mail: bjarke.larsen@yahoo.com

Kasserer Per Macheel Lunde

Tlf: 2874 2792
Mail: postmaster@perlunde.dk

Bestyrelsesmedlem Anne Albæk

Tlf: 2062 0793
Mail: annealbaek@hotmail.com

Suppl. bestyrelsesmedlem Heino Sørensen

Tlf: 2982 1782
Mail: heino@dbs.dk

Suppl. bestyrelsesmedlem Ole Randbæk

Tlf: 2013 9478
Mail: ol-r@get2net.dk

Revisor Mads Zachodnik

Tlf:
Mail:

Suppl. revisor Preben Jørgensen

Tlf: 4076 4793
Mail:

Om os

Holbæk kommune er opdelt i 18 lokalområder inklusive Holbæk by. For bl.a. at fremme dialogen mellem lokalområderne og byrådet/administrationen har byrådet siden kommunesammenlægningen i 2007 organiseret det lokale demokrati med et lokalforum for hvert lokalområde. Et lokalforum består af alle områdets borgere og de enkelte lokalfora beslutter selv, hvordan arbejdet i lokalforum organiseres. Der er ikke tillagt de enkelte lokalfora selvstændig kompetence, men hvert lokalforum tildeles et årligt beløb til arbejdet i lokalforum.

Lokalforum Merløses fysiske område udgøres af Kyringe, St. Merløse, Ordrup og St. Tåstrup.

Se evt. mere om lokalforum i Holbæk kommune her. 

Store Merløse Lokalforum

Et lokalforum er kendetegnet ved at være et åbent og ligeværdigt forum for lokale kræfter. Det betyder, at det er åbent for alle: borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd, bylaug og lokale institutionsledere. Alle deltager på lige fod i diskussioner og beslutninger. 

I lokalforum kan I diskutere lokale ønsker, udfordringer og muligheder, planlægge debatmøder med fx politikere, kommunale medarbejdere eller nogle helt andre. I kan også lave andre arrangementer eller tiltag til gavn for området.