Byggegrunde til salg i Store Merløse

Hvorfor vælge Store Merløse?

I Store Merløse er der fællesskab og sjov hele året rundt til Bylaugets gode arrangementer. Om sommeren er Tour De Merløse, kræmmermarked og havefester altid sjove at være med til, og om vinteren rykker man sammen om juletræet, fastelavnsfester og dans med over 300 deltagere. Byen har også sin egen særlige støtteforening Meget Mere Merløse, der har stået for store projekter som byggeri af multibane, der har kostet mange penge.

Udstykningen med grunde til nye huse ligger på et dejligt areal nær åen som løber gennem byen. Der er luft og plads og lukket stisystem så børnene kan cykle i skole uden den tunge trafik. Se det markerede område på udstykningen.

Selve udstykningen

Lige nu udbydes etape 1 af nye fuldt byggemodnede byggegrunde beliggende nordøst i udkanten af byen. Her er der mulighed for en billig byggemodnet grund i hjertet af Sjælland. Når etape 1 er solgt ud, vil de næste etaper blive åbnet.

Vil du høre mere?

Priser på grunde

Priserne varierer fra 515.000 til 625.000 afhængig af størrelse og placering.

Grundenes størrelse varierer fra 787 m2 til 1.090 m2.

De første grunde er allerede solgt inden boligmægler kom på og der er en forventning om, at der vil være rift om de tilbageværende.

Se mæglers udbudsmateriale her. 

Kontakt os

Hvorfor bygge selv?

naboskab

En af de oplagte fordele ved at bygge nyt i et nybyggerkvarter er, at alle naboer som regel er på samme sted i deres liv, og der er gode muligheder for at få et godt naboskab.

Bestem selv indretning

Vælger du at købe en tom byggegrund, så har du muligheden for at designe og forme dit hus, præcis som du har tænkt dig.

Økonomisk

Et nyt hus er som regel mere praktisk indrettet og bygget efter moderne retningslinjer, der giver en langt bedre udnyttelse af varme og el.

Ingen vedligehold

Et helt nyt hus skal ikke vedligeholdes de første mange år, og på sigt er det ofte billigere end at vælge et ældre hus, som du skal renovere løbende.

Lokalplan vedr. udstykningen

Lokalplanen giver mulighed for byggeri af et antal 1½-parcelhuse på grunde af mindst 700m2 og anlæggelse af et skønt grønt område ved siden af.

Bebyggelsen tilsluttes offentligt kloak, vælger selv energikilde og overskydende regnvand ledes væk via bassiner og søer. El- og vandforsyning skal ske fra det almene vandværk og forsyning, og området skal tilsluttes en af de tilgængelige bredbåndsløsninger.

Der kan drives mindre ikke-generende enkeltmandsvirksomhed fra bygninger i området. Parkering til erhverv skal holdes på egen grund.

Lokalplanen udstikker derudover mulighed for gode grønne områder med søer, stier og beplantning der sikrer en mangfoldig natur og fritidsaktiviteter på fællesarealer.