Dagsorden for næste Borgermøde

Næste generalforsamling vil blive afholdt d. 17. april 2023 kl. 18.00 – 21.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelses beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Indkomne forslag (forslag skal som hovedregel være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før
generalforsamlingen)
6. Valg (jfr. § 5)
– Revisor: Mads Zachodnik modtager genvalg??
– Suppleant: Heino Sørensen modtager genvalg??
– Suppleant: Ole Randbæk modtager genvalg??
– Suppl. revisor Preben Jørgensen modtager genvalg??
7. Eventuelt

Referater Borgermøder