Allindelille Fredskov

Naturen i området

Allindelille Fredskov drives ikke som en egentlig produktionsskov, så her bliver mange af træerne gamle og får lov til at henligge som dødt ved. Der er også mange forskellige træer og store lysåbne arealer, hvor blomster har mulighed for at vokse frem.

Det perfekte sted

Adressen er Allindelillevej, 4100 Ringsted.

Det der er med til at gøre Allindelille Fredskov spændende, er den kæmpe plade af kridt, der er bragt hertil under istiden. Den giver blomsterne nogle levevilkår, der ikke findes mange andre steder. Der er ikke kun mange spændende planter, men også store bøge, klukkende bække og skovsøer.

Rigt dyreliv

I skoven findes der flere fuglearter som f.eks. stor flagspætte, skovsneppe, træløber, nattergal, gransanger, og hulduen, der yngler i gamle træer. Endvidere er der mange andre arter af skovens småfugle. Du kan også se eller høre musvågen over trætoppene.