Lokalforum

Store Merløse Lokalforum

Stiftet den 1. September anno 2020.

Kyringe, St. Merløse, Ordrup og St. Tåstrup Lokalforums gruppe er en offentlig gruppe. Den er tiltænkt som en paraplyorganisation hvor alle foreninger, interesseorganisationer og arbejdsgrupper kan mødes og få støtte og opbakning til initiativer og til deres videre arbejde

Projekter

Her kan du se byens projektideer og deres prioritering i Lokalforum.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er blevet konstitueret efter senest generalforsamling d. 14. oktober 2021. Vi har sagt farvel til et medlem og Bjarke Larsen er indtrådt i stedet.

Du kan altid kontakte lokalforums bestyrelse på lokalforum@storemerloese.dk

Bestyrelse

Formand Kristine Olsen

Tlf: 2426 4859
Mail: bonderupgaard@hotmail.com

Næstformand Lisbeth Helverskov

Tlf: 6135 0103
Mail: lisbeth.helverskov@gmail.com

Kasserer Per Macheel Lunde

Tlf: 2874 2792
Mail: postmaster@perlunde.dk

Bestyrelsesmedlem Bjarke Larsen

Tlf:
Mail: bjarke.larsen@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem Anne Albæk

Tlf: 2062 0793
Mail: annealbaek@hotmail.com

Suppl. bestyrelsesmedlem Heino Sørensen

Tlf: 2982 1782
Mail: heino@dbs.dk

Suppl. bestyrelsesmedlem Ole Randbæk

Tlf: 2013 9478
Mail: ol-r@get2net.dk

Revisor Mads Zachodnik

Tlf:
Mail:

Suppl. revisor Preben Jørgensen

Tlf: 4076 4793
Mail:

Om os

Holbæk kommune er opdelt i 18 lokalområder inklusive Holbæk by. For bl.a. at fremme dialogen mellem lokalområderne og byrådet/administrationen har byrådet siden kommunesammenlægningen i 2007 organiseret det lokale demokrati med et lokalforum for hvert lokalområde. Et lokalforum består af alle områdets borgere og de enkelte lokalfora beslutter selv, hvordan arbejdet i lokalforum organiseres. Der er ikke tillagt de enkelte lokalfora selvstændig kompetence, men hvert lokalforum tildeles et årligt beløb til arbejdet i lokalforum.

Lokalforum Merløses fysiske område udgøres af Kyringe, St. Merløse, Ordrup og St. Tåstrup.