Store Merløse Lokalforum afholder generalforsamling

Hvor

Mandag den 26. april 2022 kl. 18.30 i Sportscafeteriet i St. Merløse, Holbækvej 34, 4370 St. Merløse.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelses beretning
 • Fremlæggelse af regnskab og budget
 • Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
 • Valg (jfr. § 5)
  – Næstformand: Lisbeth Helverskov modtager ikke genvalg
  – Kasserer: Per Lunde modtager genvalg
  – Revisor: Mads Zachodnik modtager genvalg
  – Suppleant: Heino Sørensen modtager genvalg
  – Suppleant: Ole Randbæk modtager genvalg
  – Suppl. revisor Preben Jørgensen modtager genvalg
 • Eventuelt

Kom ned og hør hvad der rør sig i Lokalforum og hør om de projekter vi har gang i, i byen.

Har du selv et projekt du synes vi skal tage med i vores arbejde, så kan du også komme ned og fremlægge ideen eller skrive den som et forslag til os. Det er dog bedst selv at dukke op og pitche ideen. 

På valg er denne gang Lisbeth Helverskov som ikke modtager genvalg så vi mangler en næstformand som kan gå ind og supplere resten af bestyrelsen.

Arbejdet består kort og godt i, at drive projekter som vi sætter i gang og være med til at samle byen og drive fællesskabet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *